Türkçe | English | العربية | فارسی | Главная |
  لوازم آزمایشگاهی
  لوازم سفارشی
 

« Geri     کوره خاکستر - Y31

 کوره خاکستر

خاکستر؛ بقایایی است که اکسید مواد معدنی در نتیجه سوزاندن ماده نباتی در حرارت بالا (900-450 درجه سانتی گراد) به جای می گذارد. مواد معدنی موجود در گندم، از بیرون به داخل کاهش می یابد. در اندوسپرم 0.3% و در گندم کامل 6 تا 8% می باشد. ترکیب خاکستر به مقدار مواد معدنی موجود در خاکی که خاکستر در آن پرورش یافته، امکان دریافت املاح از طرف گیاه و وضعیت کودرسانی مربوط می شود. معمولا" بین 1.3 الی 2.5% و در گندم های کشور ما بین 1.34 الی 2.1% می باشد. مقدار خاکستر موجود در گندم ها با بازدهی آرد رابطه بسیار نزدیک دارد. معمولا" مقدار خاکستر آردهایی که از گندم های مختلف به دست آمده و دارای بازدهی مشابه می باشند، بسیار متفاوت است.با استفاده از این ویژگی مقدار خاکستر آرد ها تعیین شده و بر اساس این مقادیر بازدهی آنها در نمودار مخصوص خاکستر (mosh) مشخص می شود. در مرحله آسیاب پوسته گندم به صورتی که به میزان حداقل وارد آرد شود؛ تمیز کردن، حرارت دادن، تنظیم غلتک و شماره الک را انتخاب کرده مقدار مناسب آن در آرد تنظیم        می شود. 

         صفحه اصلی | نقشه سازمانی | محصولات | ارتباط ilicMedia    
        © یوجه باش ماکینا