Türkçe | English | العربية | فارسی | Главная |
  لوازم آزمایشگاهی
  لوازم سفارشی
 

« Geri    آسیاب ترکیب شده - Y16

 آسیاب ترکیب شده

آسیاب ترکیب شده شرکت ماشین آلات یوجه باش دارای سیستم آسیاب 4 غلتکی می باشد که با حرارت و بدون حرارت نمونه های گندم را با موفقیت آسیاب کرده و با سیستم تیغه بادی خود الک می کند، آرد باقی مانده در روی گندم را از آن جدا می کند. قبل از آسیاب با یک آرد نمونه، نیازی به تمیز کردن آسیاب نمی باشد. با برگرداندن دگمه آسیاب به عقب گندم های باقی مانده و سایر محصولات دیگر را در روی الک، غلتک آسیاب و غیره از دهانه جلویی با استفاده از تیغه های بادی به بیرون می اندازد. در ارزیابی قابلیت آسیاب عوامل بسیار مهمی چون مقدار خاکستر محصول، رنگ آن و اینکه بدون چسبیدن و گلوله شدن به آسانی از الک عبور کند و همچنین استفاده از آسیاب مناسب در نمونه آرد به دست آمده نقش بسیار مهمی دارند. در نتیجه نمونه آرد و گندم آسیاب شده بدون کم و کسر از آسیاب گرفته می شود. بدین ترتیب نمونه آرد و گندم آسیاب شده را وزن کرده و حساب بازدهی به آسانی و به صورت صحیح انجام خواهد شد. دریافت کردن آرد بیشتر از آنچه که گندم می دهد، باعث افزایش مقدار گندم می شود و در نتیجه مقدار خاکستر موجود در آرد، مقدار گلوتن و مقاومت خمیر افزایش می یابد. تعیین بازدهی آسیاب صحیح نیست بلکه تعیین بازدهی آرد مورد استفاده صحیح می باشد. دریافت آرد از گندم به میزانی که گندم آرد می دهد برای به دست آوردن نتایج صحیح در تست های دیگر بسیار مهم می باشد. 

         صفحه اصلی | نقشه سازمانی | محصولات | ارتباط ilicMedia    
        © یوجه باش ماکینا